inspectie VVE

Het bouwkundig onderhoudsinspectierapport omvat:
■ conditiemeting volgens norm NEN 2767
■ opnamelijst van bouwkundige onderdelen per ruimte en verdieping
■ overzicht van de technische installaties, met foto's
■ de staat van onderhoud per onderdeel aangegeven, met foto's
■ een opsomming en kostenraming per onderdeel met betrekking tot de noodzakelijke (eventueel op termijn uit te voeren) herstelwerkzaamheden.

De begroting bestaat uit de volgende onderdelen (MJOP):
■ vervangingskosten
■ onderhoud per jaar
■ levensduur
■ huidige leeftijd
■ afschrijving per jaar
■ reeds afgeschreven
■ afschrijving ten lasten van een bepaald jaar
■ jaarlijks onderhoud
■ direct onderhoud
■ totale kosten dit jaar en volgende jaren.
Bouwkundige partner voor VVE’s.
■ onderhoudsinspectie appartementencomplex
■ meerjarige onderhoudsplanning
Doel van de inspectie is de VVE inzicht te geven in het noodzakelijke bouwkundig onderhoud aan de in het rapport genoemde gemeenschappelijke onderdelen van het appartementencomplex. De inspectie heeft voornamelijk betrekking op bouwkundige onderdelen van beperkte levensduur. Aan de hand van het rapport wordt een begroting gemaakt van de jaarlijkse onderhoudsreserveringkosten per bouwkundig onderdeel (meerjarige onderhoudsplanning MJOP).
voorbeeldrapport MJOP (pdf-file met foto's)
Genoemde tarieven zijn (inclusief btw); de prijs hangt af van het soort onroerend goed.
Pand: tot en met 4 wooneenheden of appartementen.
€ 895,=
Copyright ©  Pandeo

Onze partners zijn lid van:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram