TAXATIE NRVT, NWWI, TMI EN PTA COMPLIANT

Een onroerende zaak heeft vele waarden, daarom is taxeren een vak apart. Doordat wij goed op de hoogte zijn van bouwkundige zaken kunnen wij de waarde goed inschatten. Wij beschikken tevens over een uitgebreide databank met vele bouwkundige gegevens, prijzen en locaties.

Wij taxeren voor u ter vaststelling van:

■ verkoop-, huur-, erfpacht waarde van woning/bedrijf/horeca/leisure
■ het taxeren van projectontwikkeling van horeca, restaurant, hotel, leisure
■ taxatierapporten volgens internationale standaarden IAS/IFRS
■ executiewaarde (bij gedwongen openbare verkoop in verband met hypotheek)
■ WOZ-waarde (waardebepaling per peildatum voor onroerende zaakbelasting)
■ herbouwwaarde inzake taxatie ex artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek
■ balanswaarde, vervangingswaarde, bedrijfswaarde, opbrengstwaarde, goodwill verkoopwaarde, beleggingswaarde (rendement), going concern
■ successiewaarde (in verband met te betalen successierechten door erfgenaam)
■ negatieve waarde, de waarde die overblijft na een calamiteit (storm, brand, overstroming etc.)
■ onteigeningswaarde (schadeloosstelling)
■ waarde recht van erfpacht
■ onteigeningswaarde (schadeloosstelling)
■ in opdracht van rechtbanken (bijvoorbeeld bij echtscheidingen of een erfenis)
■ voor minnelijke waarderingen voor de Belastingdienst.

Genoemde tarieven zijn all-in (inclusief leges, kadaster, administratiekosten), inclusief BTW

Wij taxeren diverse, panden, appartementen, winkels, café, restaurants, horeca
Copyright ©  Pandeo

Onze partners zijn lid van:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram