In de brand uit de brand.

Het is van groot belang om de waarde van uw eigendommen nauwkeurig te laten taxeren én vastleggen voordat u een verzekering afsluit. Alleen de combinatie van de juiste verzekeringspolis en een deskundig opgesteld taxatierapport conform artikel 7:960 BW, verzekert u van een optimale dekking. U kunt namelijk niet meer onderverzekerd raken.

Genoemde tarieven zijn (exclusief btw): de prijs hangt van het soort onroerend goed

■ voor woningen > 0,6 promille van de getaxeerde waarde

■ bij een getaxeerde herbouwwaarde tot € 5.000.000,= > 0,5 promille van de getaxeerde waarde

■ bij een getaxeerde herbouwwaarde boven € 5.000.000,= > 0,2 promille van de getaxeerde waarde- een minimum tarief > € 350,= wordt gehanteerd

■ toeslag reiskosten: de eerste 20 km gratis > vanaf 20 km t/m 40 km : € 40,= > meer dan 40 km: € 80,=.
Copyright ©  Pandeo

Onze partners zijn lid van:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram