Vertegenwoordigers van winkeliers en horeca in Den Haag hebben een nieuw model voor huurcontracten gepresenteerd, in de hoop conflicten over hoge huren te verminderen. Het model bevat aanpassingen zoals een maximale indexering van de huurprijs, een 'redelijke pandemieclausule' en afspraken gekoppeld aan omzet. Dit initiatief wordt niet positief ontvangen door pandverhuurders, vooral omdat er geen overleg is geweest met de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), waarin verhuurders zijn verenigd. De nieuwe aanpak komt voort uit eerdere onenigheden over grote huurstijgingen en 'extreme huurindexeringen' tijdens de coronatijd. De winkeliersorganisaties hopen dat het nieuwe model de onderhandelingspositie van huurders zal verbeteren, maar sommige verhuurders voelen zich buitengesloten en vinden het contraproductief. De brancheorganisaties achter het nieuwe model willen geen wettelijke regeling, maar hopen op overleg met ROZ voor een evenwichtiger verhuurmodel.

Copyright ©  Pandeo

Onze partners zijn lid van:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram