Demissionair woonminister Hugo de Jonge staat voor de uitdaging om zijn Wet betaalbare huur behandeld te krijgen in de Tweede Kamer voordat er een nieuw kabinet is gevormd. De PVV en NSC tonen kritiek op de plannen om de vrije huursector te beperken. De wet stelt een huurplafond van €1100 per maand voor woningen met 186 punten of minder. De VVD is tegen het voorstel, en het lot ervan hangt af van de steun van de andere formerende partijen.

De vastgoedsector voert een sterke anti-lobby, voorspellend dat eigenaren verlies zullen lijden en nieuwbouw van huurwoningen zal stagneren. Ondanks deze weerstand beschouwt De Jonge de wet als essentieel voor zijn beleid. Hij roept de Kamer dringend op het voorstel snel te behandelen, maar de PVV en NSC tonen zich nog niet overtuigd. Wethouders in grote steden pleiten juist voor regulering om de stijgende huren te beteugelen en gezinnen met middeninkomens in de stad te houden. De discussie over de wet belooft een uitdagende politieke strijd met diverse belangen en standpunten.

 

Copyright ©  Pandeo

Onze partners zijn lid van:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram