In 2024 zullen er aanzienlijke veranderingen plaatsvinden in de Nederlandse huurmarkt, met name voor woningen in de middenhuur. Hier zijn de belangrijkste punten samengevat:

Hoofdlijnen:

 • Woningen tot 187 WWS-punten zullen nu vallen onder de gereguleerde (sociale) huursector, een verhoging van de eerdere grens van 142 punten.
 • Er zal actief gehandhaafd worden op de naleving van de nieuwe regels, waarbij aanzienlijke boetes (tussen €20.000 en €90.000 per overtreding) worden genoemd.

Veranderingen:

 • Buitenruimtes, zoals tuinen en dakterrassen, krijgen meer punten in de nieuwe puntentelling.
 • Woningen met hogere energieprestatielabels krijgen meer punten, wat de isolatie en verduurzaming van woningen aanmoedigt.
 • Woningen met lage energielabels (E, F en G) krijgen vanaf 1 januari 2024 minder WWS-punten.

Handhaving:

 • Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk wordt voor het toezicht op naleving van de huurprijsregulering, maar het wordt verwacht dat gemeentes hier een rol in zullen spelen.
 • Verhuurders moeten kunnen aantonen dat de afgesproken huurprijzen in overeenstemming zijn met de nieuwe WWS-puntentelling.

WWS-Puntentelling:

 • De nieuwe tabel voor WWS-punten is nog niet beschikbaar, maar de grens voor gereguleerde huur zal op 187 punten liggen, wat overeenkomt met ongeveer €1100,00 als maximaal huurbedrag per maand na inflatiecorrectie.

Toepassing op Bestaande Huurcontracten:

 • Het nieuwe systeem zal alleen van toepassing zijn op nieuwe huurcontracten met een ingangsdatum van 1 januari 2024 of later.
 • Woningen die momenteel onder de 142 WWS-punten scoren, vallen nu al onder de gereguleerde huur.

Invloed van Energieprestatielabels:

 • Per 1 januari 2024 zullen huurwoningen met een hoog energielabel beter worden gewaardeerd, terwijl woningen met lage labels E, F en G 'strafpunten' krijgen.

Waardering van Buitenruimtes:

 • In de nieuwe regels wordt meer waarde gehecht aan buitenruimte, waarbij per 5m2 extra WWS-punten worden toegekend.

In het licht van deze veranderingen is het essentieel voor verhuurders om hun woningen te evalueren, te investeren in verduurzaming, en zich voor te bereiden op de nieuwe regelgeving om boetes en nalevingsproblemen te voorkomen. De exacte details van de nieuwe WWS-puntentelling zullen te zijner tijd worden gepubliceerd, en het is van belang om op de hoogte te blijven van verdere ontwikkelingen in de Nederlandse huurmarkt.

 

Hoe kan je inspelen als verhuurder van een woning op veranderingen van het puntenstelsel.

Als verhuurder van een woning kun je proactief inspelen op veranderingen in het puntenstelsel, zoals de aanstaande wijzigingen die gepland zijn voor 2024. Hier zijn enkele stappen die je kunt overwegen om je aan te passen aan de nieuwe regels en het beste uit je huurwoning te halen:

 1. Verduurzaming van de woning:
  • Een van de belangrijkste veranderingen in het puntenstelsel is de toekenning van meer punten aan woningen met hogere energieprestatielabels. Overweeg energiebesparende maatregelen, zoals isolatie, dubbel glas, en de installatie van energiezuinige verwarmings- en koelsystemen. Dit kan niet alleen leiden tot een hogere waardering van je woning, maar ook tot lagere energiekosten voor huurders.
 1. Optimaliseer buitenruimtes:
  • Buitenruimtes, zoals tuinen en dakterrassen, worden in de nieuwe regels meer gewaardeerd. Zorg ervoor dat deze ruimtes goed worden onderhouden en aantrekkelijk zijn voor potentiële huurders.
 1. Houd rekening met het energielabel:
  • Verbeter het energielabel van je woning indien mogelijk. Investeer in energiezuinige apparatuur en voer renovaties uit die de algehele energie-efficiëntie van de woning verbeteren.
 1. Bereid je voor op naleving:
  • Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de nieuwe regels en zorg dat je huurprijzen in lijn zijn met de aangepaste WWS-puntentelling. Houd documentatie bij die aantoont dat de afgesproken huurprijs gerechtvaardigd is volgens de nieuwe regels.
 1. Voer een WWS-puntencheck uit:
  • Laat een deskundige de huidige WWS-punten van je woning(s) berekenen volgens het bestaande stelsel. Dit geeft je een referentiepunt om veranderingen te volgen.
 1. Bewaak de huurmarkt:
  • Blijf op de hoogte van huurprijzen en vraag in je lokale markt. Dit helpt je om competitieve huurprijzen vast te stellen die in lijn zijn met de nieuwe regels.
 1. Overweeg renovaties en upgrades:
  • Afhankelijk van de specifieke vereisten van het nieuwe puntenstelsel, overweeg renovaties en upgrades aan je woning om het aantal punten te maximaliseren.
 1. Juridisch advies inwinnen:
  • Raadpleeg een juridisch adviseur of vastgoedspecialist om ervoor te zorgen dat je volledig voldoet aan de nieuwe regels en om juridisch advies te krijgen over specifieke gevallen.

Het is essentieel om goed voorbereid te zijn op veranderingen in het puntenstelsel om te voorkomen dat je huurinkomsten dalen en om te profiteren van eventuele kansen voor het optimaliseren van je huurwoning(en). Het kan ook verstandig zijn om professioneel advies in te winnen om ervoor te zorgen dat je de best mogelijke beslissingen neemt voor je vastgoedportefeuille.

Copyright ©  Pandeo

Onze partners zijn lid van:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram