Nederland opnieuw inrichten en voor de helft tot natuurrijk leefgebied maken is dé stap voorwaarts in de enorme uitdagingen voor ons klimaat, milieu en welzijn. En het kan ook nog budgetneutraal: een ruimhartige en vrijwillige compensatie van de agrarische sector kan betaald worden door op een miniem deel van de grond huizen te bouwen. Zo lossen we ook de urgente woningnood op, maar ook: klimaatverandering, de stikstofcrisis, biodiversiteitsverlies, probleem van ons voedsel- en landbouwsysteem. Door Iman Stratenus en Folef van Nispen. zie verder ook de site 
https://natuurrijknederland.org/blog/https://natuurrijknederland.org/Copyright ©  Pandeo

Onze partners zijn lid van:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram