Nooit meer canon betalen

De kogel ging niet gemakkelijk door de kerk maar na een hele lange dag met een kort geding en twee slepende debatten. Het nieuws zal gemengde reacties opleveren. Bewoners van goedkopere delen van de stad kunnen voor enkele duizenden euro's eeuwig zeker zijn dat zij nooit meer canon hoeven te betalen.

Meest besproken bestuurskwestie

Maar de Amsterdamse oppositie en de Stichting Erfpachtersbelangen Amsterdam (SEBA) reageerden boos en ontsteld, vooral omdat het college ondanks toezeggingen uiteindelijk weigerde een referendum over het erfpachtplan uit te schrijven. Dat terwijl het onderwerp een van de meest besproken en bekritiseerde bestuurskwesties is van de hoofdstad. Bijna alle Amsterdamse huizen buiten het historische centrum staan op erfpachtgrond, zo'n 130 duizend koopwoningen.

Tien jaar geleden zwengelden de banken de discussie aan over het erfpachtsysteem, waarbij eens in de vijftig jaar het canon opnieuw werd herzien, wat vaak voor enorme verhogingen zorgde. Banken gaven aan daardoor huizen op erfpachtgrond waarvoor de erfpacht binnenkort zou worden herzien, niet meer te kunnen financieren.

Boze reacties

Een vorig college kwam al met een nieuw erfpachtsysteem, maar dat werd ingetrokken na een referendum. Wethouder Eric van der Burg (VVD) kwam begin dit jaar met een nieuw plan voor overstap naar eeuwigdurende erfpacht. De wethouder werd daarop overspoeld door boze reacties, met name van bewoners van de betere buurten. Voor sommigen bewoners pakten het plan zo duur uit, dat zij noodgedwongen hun huis zouden moeten verkopen. Wat door de dure erfpacht vrijwel onmogelijk zou zijn.

Herzien plan

In mei kwam het college begin met een herzien plan. Door het nieuwe plan wordt het afkopen van erfpacht voor bijna alle Amsterdamse erfpachters betaalbaar, maar voor woningbezitters in dure wijken moeten soms nog steeds tienduizenden euro's tot tonnen moeten betalen. SEBA stelt bovendien dat de berekeningsmethode simpwelweg niet klopt. Een referendum of volksraadpleging over het herziene plan kwam er echter niet, zo bepaalde de rechter gisteravond in een kort geding.

Na nog twee lange debatten, nam de raad gisteravond dus het plan aan. Daarbij werd duidelijk het levendige protest van voorheen, nu is verstomd. Waarschijnlijk omdat het gros van de erfpachters nu wel heil ziet in het plan dat afkopen van eeuwigdurende erfpacht voor hen wel betaalbaar maakt.

Bodemprocedure

Burgemeester Van der Laan benadrukte dat SEBA nog wel via een bodemprocedure bij de bestuursrechter een referendum af kan dwingen, maar dat zou minstens twee jaar duren.

Bron: de Volkskrant