Kies voor een taxateur
die snel en goed werkt.

Taxaties vanaf

€ 360,= zie menu winkel

Een onroerende zaak heeft vele waarden, daarom is taxeren een vak apart. Doordat wij goed op de hoogte zijn van bouwkundige zaken kunnen wij de waarde goed inschatten. Wij beschikken tevens over een uitgebreide databank met vele bouwkundige gegevens, prijzen en locaties.

gecertificeerd NRVT en TMI

    

woningen en bedrijfsmatig vastgoed

    

herbouwwaarde voor de opstalverzekering

   

portefeuilleanalyse, markt- en risicoanalyse

   

binnen drie dagen het rapport.

   

Denk aan:

■ bouwkundige keuringen/inspecties
■ eigen kennisinformatiesysteem waarin veel informatie over waardeopbouw en gebruik wordt geregistreerd
■ portefeuilleanalyse
■ markt- en risicoanalyse
■ haalbaarheidsstudie
■ advisering omtrent waardes en waarderingen
■ huisvestingsadvies (huur, herhuisvesting etc.)
■ financierings- en investeringsanalyses aanvullend op onze
financieringstaxaties
■ geen 9 tot 5 mentaliteit, ook in het weekend bereikbaar.

Onze dienstverlening is maatwerk en kan variëren van een quickscan, taxatie, bouwkundig onderzoek.
Copyright ©  Pandeo

lid van:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram